polformance

Czy studenci wrócą na uczelnie w nowym roku akademickim? Minister Czarnek: nauka będzie w całości stacjonarna.

Poprzednie 3 semestry studenci i wykładowcy akademiccy spędzili przed ekranami komputerów. Co prawda, w trakcie połowy poprzedniego roku akademickiego, niektóre uczelnie wyższe zdecydowały się na częściowy powrót do zajęć realizowanych w formie tradycyjnej, jednak w rezultacie tylko nieliczne przedmioty odbywały się stacjonarnie. Nadchodzący semestr ma się jednak zmienić, co zapowiedział minister edukacji i nauki.

.

Powrót na uczelnie zapowiedział wczoraj minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w programie I Polskiego radia „Sygnały Dnia”.

.

– Jestem przekonany, że nauka będzie w całości stacjonarna – powiedział minister. – Według modeli, które są w Ministerstwie Zdrowia, a my jesteśmy z Ministerstwem Zdrowia w pełnym kontakcie, ta fala (przyp. red. czwarta) nie będzie aż tak groźna, więc spokojnie wracały do nauki stacjonarnej, przygotowując się również na tą 4. falę […] – dodał Przemysław Czarnek.

.

Jak podkreślał minister, nie da się przewidzieć sposobu prowadzenia kształcenia na cały rok szkolny i akademicki. Prognozy prowadzone są na okres 2-3 miesięcy.

.

O planach powrotu na  uczelnie mówi się już od połowy sierpnia. 10 sierpnia 2021 r. minister edukacji i nauki uchylił rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia nauczania w formie stacjonarnej z powodu pandemii COVID-19. Zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni weszło w życie 5 dni później. Po uchyleniu rozporządzenia ministra edukacji i nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, działalność uczelni regulują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.

Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, część efektów przedmiotów będzie mogła zostać zrealizowana w formie online.

.

 – Istotne jest, że prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane, o ile pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów w § 12 precyzuje wymagania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, natomiast w § 13 określono limity punktów ECTS w programie studiów, które mogą być uzyskane w ramach takiego kształcenia. – czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

.

Część uczelni podjęła już decyzje co do formy prowadzenia zajęć w przyszłym roku akademickim 2021/22. Wśród nich znajduje się m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W większości uczelnie zakładają realizację zajęć stacjonarnych połączonych z wykładami online (z możliwością całkowitego powrotu do nauczania internetowego). Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nie wydał jeszcze komunikatu w tej sprawie.

.

Korekta: Magdalena Sadłowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *