polformance

Jest decyzja dotycząca formy nauczania w nowym roku akademickim na UMCS!

W piątek, 3 września rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski wydał zarządzenie dotyczące form realizacji studiów w nadchodzącym semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Wykłady w większości mają być prowadzone w trybie zdalnym, choć w niektórych przypadkach może być prowadzone także nauczanie stacjonarnie. Zapowiada się więc, że większość naszych zajęć będzie odbywać się przez internet. 

Wczoraj opublikowano zarządzenie rektora UMCS dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii. Nowe regulacje dotyczą zajęć realizowanych na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich i szkole doktorskiej oraz studiach podyplomowych i szkoleniach. 

Studia I, II stopnia i jednolite magisterskie 

 
W przypadku studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich rektor zaleca realizację zajęć w formie hybrydowej. Wykłady mają odbywać się w formie online (jeśli jest powyżej 35 studentów). Zmianę zalecanej, zdalnej formy realizacji wykładów może zmienić dziekan w porozumieniu z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia. Mogą oni podjąć decyzję o realizacji wykładów w formie stacjonarnej powyżej 35 studentów (ze względu na możliwości techniczne danego wydziału) bądź ich realizacji w formie hybrydowej, podczas której część studentów uczestniczyłaby na żywo, a reszta oglądałaby wykład online. Przy liczbie mniejszej niż 35 studentów wykłady mogą odbywać się w pełni stacjonarnie.  

Studia doktoranckie, podyplomowe i kursy 

W przypadku studiów doktoranckich i szkół doktorskich, studiów podyplomowych i kursów, kształcenie będzie realizowane w formie na odległość — jeżeli taka forma kształcenia została określona w programie kształcenia (sylabus) bądź w przypadku gdy kierownik studiów uzyskał zgodę prorektora ds. studentów i jakości kształcenia na prowadzenie zajęć dla słuchaczy w formie online. 

Reszta rozwiązań powtarza się z poprzedniego roku akademickiego – wykorzystywanie aplikacji Teams i Wirtualnego Kampusu do zajęć. Sale mają być przygotowane pod względem sanitarnym w środki dezynfekujące. Uczelnia zastrzegła sobie możliwość zmiany, bądź uchylenia tych rozwiązań. Warunki zaliczeń semestru zimowego mają zostać objęte osobnym zarządzeniem.   

Czy zdążymy z zajęć stacjonarnych na te online? 

Część studentów obawia się, że nowopowstałe plany zajęć nie będą uwzględniały zamiany form realizacji zajęć ze stacjonarnej na zdalną i odwrotnie. Kłopotliwym byłyby sytuacje, w których studenci musieliby brać ze sobą laptopy na uczelnie i od razu po ćwiczeniach stacjonarnych uczestniczyć w zgodnym z planem synchronicznym wykładem online. § 8 pkt 3 Zarządzenia zakłada, że określając plan dziekan uwzględnia, w miarę możliwości, zasadę, że w danym dniu kształcenie może odbywać się w jednej formie. Niełatwym będzie zaprojektowanie harmonogramu, w którym nauka online nie będą przemieszane zajęciami stacjonarnymi, co może budzić wątpliwości dotyczące bezproblemowego uczestniczenia studentów w zajęciach. Jak logistycznie zostaną rozwiązane te kwestie – o czym dowiemy się dopiero po zapoznaniu się z nowym planem zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.  

Całość zarządzenia dostępna tutaj [ZARZĄDZENIE Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii]

Zdjęcie: Pixabay
Korekta: Beata Pietryczuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *