polformance

Zagłosuj na budżet obywatelski!

Trwają głosowania na VIII edycję Budżetu Obywatelskiego. Na ostatecznej liście projektów do głosowania znalazły się 154 projekty – 106 dzielnicowych i 48 ogólnomiejskich. Głosowanie potrwa do 10 października. Jak wziąć udział oraz jakie projekty mamy do wyboru? O tym w artykule poniżej. 

Swój głos może oddać każda osoba, która jest na stale zameldowana w Lublinie. Dla niezameldowanych istnieje możliwość zagłosowania, po wpisaniu się do listy osób głosujących na projekty BO. W tym celu należy wypełnić oświadczenie, które znajduje się na karcie do głosowania w jednym z punktów. 

Warto też pamiętać, że każda osoba może dysponować 4 głosami, które może oddać na 2 na projekty dzielnicowe i 2 na ogólnomiejskie. 

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu samorządu terytorialnego, w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne. Budżet Obywatelski jest częścią ogólnego budżetu Miasta Lublin. Jest on także demokratycznym procesem konsultacji społecznych i podejmowania decyzji przez wszystkie osoby mieszkające w Lublinie w zakresie corocznego wydatkowania wyodrębnionej na ten cel części środków z budżetu Miasta Lublin.  Wszystkie poddawane pod głosowanie projekty należą do zadań własnych Miasta. Mieszkańcy Lublina mieli czas na złożenia swoich projektów do 7 maja br.  

Uczestnicy projektu mogli zgłaszać swoje pomysły w dwóch kategoriach: 

 1. Dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich wartość nie może przekroczyć 350 tys. zł.  Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu. 
    
 1. Ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu. Projekty ogólnomiejskie dzielimy na: 
    

a) nieinwestycyjne – nie przewidują realizacji inwestycji, czyli może dotyczyć np.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych czy animacji społecznej. Jego wartość nie może przekroczyć 200 000 zł. 

 • nie ma charakteru inwestycyjnego 
 • jego wartość nie przekracza 200 tys. złotych. 

b) inwestycyjne – są to projekty o zasięgu oddziaływania wykraczającym poza obszar jednej dzielnicy. Muszą spełniać łącznie poniższe warunki: 

 • jego maksymalna wartość wynosi 1 mln, 
 • ma charakter wyłącznie inwestycyjny, 
 • może obejmować maksymalnie 2 zadania inwestycyjne (zadanie inwestycyjne to najkrócej mówiąc przedsięwzięcie o spójnym zakresie rzeczowym, zarówno pod względem lokalizacji jak i przeznaczenia, mające za zadanie osiągnięcie wspólnego celu. Np. remont 2 sąsiadujących ulic będzie jednym zadaniem inwestycyjnym, ale remont 2 ulic w różnych lokalizacjach, to już 2 odrębne zadania. 

Listę zgłoszonych projektów można zobaczyć tutaj (https://decyduje.lublin.eu/pl/budzet-obywatelski-l/projekty/) 

Jak zagłosować? 

Podobnie jak w latach ubiegłych głosować można na dwa sposoby: 

 • Głosowanie w formie elektronicznej 

Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.lublin.eu/budzetobywatelski. System poprosi nas o podanie imienia i nazwiska oraz 4 ostatnich cyfr numeru pesel. Aby potwierdzić głos należy wprowadzić nr telefonu komórkowego, na który przyjdzie wygenerowane dla nas hasło. 

 • Głosowanie w formie papierowej 

Aby zagłosować w wersji tradycyjnej, należy osobiście wrzucić kartę do urny w wyznaczonym punkcie. Ze sobą koniecznie trzeba zabrać dokument tożsamości, ponieważ nie zostaniemy dopuszczeni do głosowania.  Dla wygody punkty do głosowania zlokalizowane są na terenie całego Lublina. 

Swój głos można oddać w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biurze Obsługi Mieszkańca, czy też Biurze Partycypacji Społecznej. Pełne adresy znajdziecie tutaj.

Zwycięzca otrzyma 12,5 mln zł do rozdysponowania na potrzeby przedstawionego pomysłu, a sam projekt trafi do realizacji w 2022 roku. 

Korekta: Magdalena Sadłowska 

Źródło informacji oraz zdjęcia: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/glosowanie-w-budzecie-obywatelskim-rusza,261,471,1.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *