MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Aleksander Janicki

W Polformance jestem korektorem. Duża ilość sprawdzanych tekstów przekłada się na małą tych napisanych, ale pracuję nad tym. Motywacjami twórczymi są pasja, frustracja i Redaktor Naczelna.