Dawid Kobylański

Absolwent kierunku "E-edytorstwo i techniki redakcyjne". Obecnie student "Filologii polskiej" na spec. redaktorsko-medialnej i "Prawa". Od roku 2018 szczególnie zaangażowany w działalność Samorządu Studentów na poziomie uczelnianym, jak i ogólnopolskim.