WAŻNE
  • Każdy czyta Polformance!

Anna Marek Articles 18

Od końca lutego 2019 pełnię funkcję redaktor naczelnej "Polformance". Piszę tutaj przede wszystkim o muzyce, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej alternatywy.

Polformance ⓒ 2012 - 2017 Studenckie Koło Dziennikarskie Wydziału Politologii UMCS