Sylwia Goławska

UMCS Bohaterom

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kolejny raz przyłącza się do akcji „Rodacy Bohaterom” organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z…