MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Czy produkcja biopaliwa i oczyszczanie środowiska przy użyciu roślin jest możliwe?

Projekt pracowników UMCS potwierdza, że tak! Mowa o projekcie, którego tytuł w tłumaczeniu na język polski brzmi: “Budowanie mostu między fitoremediacją opartą na uprawie roślin energetycznych na zanieczyszczonych terenach a produkcją czystego biopaliwa”.

Prof. Jaco Vangronsveld oraz dr hab. Małgorzata Wójcik odnieśli wielki sukces i uzyskali finansowanie Grantu w ramach Programu Horyzont 2020. 

Dzięki środkom pozyskanym z projektu możliwa będzie produkcja czystego biopaliwa z wybranych gatunków roślin o wysokiej produkcji biomasy i bogatych w rośliny energetyczne, uprawianych na zanieczyszczonych terenach, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń i przywrócenia na tych terenach produkcji rolnej. 

Jak mówi dr hab. Małgorzata Wójcik, Prodziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS pierwszy etap realizacji projektu to opracowanie najbardziej optymalnego sposobu uprawy roślin energetycznych (np.m.in. konopi przemysłowych) na zanieczyszczonych terenach, w celu obniżenia poziomu zanieczyszczeń w glebie. Optymalizacja uprawy obejmie m.in. dobór odpowiednich technik agrotechnicznych, zastosowanie mikroorganizmów i innych biostymulantów stymulujących wzrost roślin i zwiększających ich tolerancję na zanieczyszczenia. Wynikiem tych zabiegów będzie również zwiększenie pobierania przez rośliny zanieczyszczeń nieorganicznych (np. metali ciężkich) i degradacji zanieczyszczeń organicznych (np. ropopochodnych). Proces oczyszczania środowiska przy użyciu roślin nosi nazwę fitoremediacji. 

W kolejnym etapie projektu opracowana zostanie technologia pozyskiwania wolnego od zanieczyszczeń biopaliwa z otrzymanej biomasy roślinnej. Końcowym efektem będzie przedstawienie modelu efektywnej fitoremediacji połączonej z produkcją biopaliwa – „zbudowanie mostu” między tymi procesami.

Projekt po stronie UMCS realizowany będzie w Instytucie Nauk Biologicznych.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie nasza uczelnia zyska niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń badawczych z topowymi jednostkami z całego świata.

Budżet projektu dla UMCS wynosi niemal 183 tysiące euro (blisko 830 tysięcy złotych). Rozpoczęcie realizacji działań planowane jest na wiosnę/lato 2021 roku.

Korekta: Maciej Cieciora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *