MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Czy reklamy będą trwać dłużej? Zmiany w emisji bloków reklamowych

Fot. AlexAntropov86/Pixabay

Fot. AlexAntropov86/Pixabay

1 listopada 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy radiofonii i telewizji, dotycząca zmiany limitu długości bloku reklamowego. Reklam będzie jeszcze więcej. Jak odczują to widzowie polskiej telewizji?  

Dotychczas w Polsce obowiązywała ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ograniczająca długość reklam na jedną godzinę czasu antenowego. Według niej reklamy mogły stanowić 20 procent godziny, czyli 12 minut, co nie uległo zmianie. Obecny możliwy rozkład czasowy reklam wygląda następująco: 

  • W paśmie telewizyjnym w godzinach 6-18, łącznie 144 minuty, 
  • W paśmie wieczornym 18-24, łącznie 72 minuty, 
  • W paśmie nocnym w godzinach 24-6 brak ograniczenia. 

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii wprowadziła wraz z 1 listopada więcej swobody dla nadawców. Stacje telewizyjne i radiowe same zadecydują, kiedy będą emitować więcej reklam, co może się wiązać z tym, iż nadawcy będą mogli umieszczać dłuższe bloki reklamowe w godzinach największej oglądalności tzw. prime time. Poza limitem będą również tzw. bloki autopromocyjne nadawcy, których limit przed nowelizacją wynosił 2 minuty. Co to może oznaczać dla przeciętnego widza? Natężenie bloków reklamowych nie tylko pod względem częstotliwości nadawania jak i również długości ich trwania.  

– Takie rozwiązanie wydaje się kuszące, jednak mając na uwadze niechęć widzów czy słuchaczy do przekazów reklamowych, wyrażaną często przez przełączanie na czas reklam programu, wydaje się, że nadawcy będą z ostrożnością stosowali to rozwiązanie – powiedziała medioznawczyni UMCS dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak. – Śmielej za to, co jest już zauważalne, nadawcy sięgają po dłuższe materiały autopromujące ofertę programową stacji. Z perspektywy odbiorców, odczuwających w ostatnich latach przesyt przekazami reklamowymi, wprowadzone rozwiązania raczej będą negatywnie postrzegane – komentuje profesor. 

Reklama w trakcie meczu? 

Przed nowelizacją ustawy zezwalano jedynie na reklamy podczas przerw w rozgrywce. Obecnie pojawiła się możliwość przerywania transmisji sportowej w najmniej spodziewanych momentach. Zmiana ta nie dotyczy serwisów informacyjnych, audycji religijnych czy bajek dla dzieci trwających mniej niż pół godziny, których nie będzie można przerwać blokiem reklamowym. 

Zabraknie również długich informacji o sponsorach programów, które pojawiały się nawet w trakcie emitowanych materiałów. Nowa regulacja zezwala bowiem na pojawianie się ich jedynie na początku, na końcu bądź tylko po jednym bloku reklamowym. 

Nowelizacja nie obejmuje jedynie długości reklam, ale również treści niedozwolonych. 

Ustawodawca poddał regulacji również treści niedozwolone w reklamie. Dotychczas dotyczyło to szerzenia nienawiści na płaszczyznach takich jak rasa, płeć, wyznanie oraz narodowość. Tegoroczna nowelizacja dodaje do listy tematów zakazanych propagowanie nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, język, poglądy polityczne i niepolityczne, przekonania, cechy genetyczne, przynależność państwową lub do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.  

Korekta: Beata Pietryczuk 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *