MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Dni Ukrainy „Trójkąt Lubelski”. Trzecia edycja

Studenci Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS już po raz trzeci przygotowują tradycyjne wydarzenie, które ma na celu przybliżyć polskim studentom sąsiada wschodniego – Ukrainę. 

Wydarzenie to organizowane jest przez aktywnych studentów WPiD, w tym między innymi przez członków Europejskiego Koła Naukowego.  

Historia tego wydarzenia 

W 2017 roku Samorząd Studentów, przy wsparciu pracowników Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, przeprowadził dyskusję na temat „Trzy lata bez Krymu. Konsekwencje i wnioski”. W kolejnym roku, we współpracy z Centrum Europy Wschodniej UMCS zorganizowana została I edycja „Dni Ukrainy: Polityka i bezpieczeństwo” pod patronatem Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Waga wydarzenia oraz podejmowanej w jego ramach problematyki ma kluczowe znaczenie dla studentów zarówno z Polski, jak i Ukrainy studiujących na UMCS-ie.  W marcu 2020 roku studenci Europejskiego Koła Naukowego zorganizowali II edycję Dni Ukrainy. W wydarzeniu wzięli udział także pracownicy WPiD UMCS oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.  

Tegoroczna – III edycja odbędzie w formie zdalnej, którą otworzy Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, dr hab. Wojciech Ziętara, prof. UMCS. W pierwszym panelu pt. „Trójkąt Lubelski: sojusz polityczny czy gest symboliczny?” udział wezmą: Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia, Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Eduardas Borisovas oraz Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Miasta Lublin Krzysztof Stanowski. Spotkanie, którego tematem będzie nowopowstały Trójkąt Lubelski, poprowadzi prof. dr hab. Marek Pietraś, Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.  

Kolejnym wydarzeniem w ramach III. Dni Ukrainy będzie dyskusja prof. dr hab. Walentego Baluka, Dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS, z prof. Aleksandrą Hnatiuk (pracownikiem naukowym uniwersytetów w Polsce i Ukrainie). Rozmowa pt. „Między narodem politycznym a etnicznym” będzie dotyczyła zagadnienia tożsamości ukraińskiej.  

III. Dni Ukrainy zakończy konferencja naukowa „Europa – nasz wspólny dom” (II. Edycja), która będzie dotyczyła tematyki bezpieczeństwa w regionie oraz będzie szansą na prezentację wyników badań młodych adeptów nauki. Moderatorem tego panelu będzie dr Damian Szacawa (Katedra Stosunków Międzynarodowych). 

W czasach pandemii organizatorzy chcą być bardziej interaktywni – przeprowadzą transmisję debat w trybie live na kanałach UMCS: YouTube i Facebook wraz z możliwością zadawania pytań prelegentom.  

Szczegóły na https://www.facebook.com/events/382163856169976 

Jak została przeprowadzona II edycja tego wydarzenia, można zobaczyć tutaj.

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *