MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Kiedy studenci wrócą na uczelnie? Nowe rozporządzenie MEiN

Fot. Gustavo Fring/ Pexels/ Canva

Dziś wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określające do kiedy przewidziane jest trwanie nauczania zdalnego oraz w jaki sposób może się ono odbywać. Dokument określa sposób kształcenia studentów do 30 września 2021 r., z zaznaczeniem możliwości zmiany przepisów w zależności od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwachJak będzie wyglądała nauka w nowo rozpoczętym semestrze letnim?

.

Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363) przedłuża naukę zdalną od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r., z zaznaczeniem, że

  • w siedzibie bądź filii uczelni (lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów) mogą odbywać się zajęcia, które nie mogą zostać zrealizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość
  • w siedzibie bądź filii uczelni mogą być prowadzone zajęcia ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich

Ostateczną decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni (bądź kierownik podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów), który określa sposób realizacji zajęć, korzystania z infrastruktury, zapewniający bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Uczelnie, które zdecydowały się na częściowy powrót studentów na uczelnie to przeważnie te, które przygotowują żaków do wykonywania zawodów m.in. lekarza, pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego, lekarza weterynarii. Taką decyzję podjął w Lublinie m.in. Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet Przyrodniczy. 

.

Co jeszcze reguluje dokument? 

.

  • możliwość weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia doktorantów poza siedzibą lub filią uczelni (lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
  • kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów. 
  • rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez wykładowców pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna), o czym mówi § 4 wyżej wspomnianego dokumentu. 

.

Rozporządzenie MEiN określa także: możliwość weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia doktorantów poza siedzibą lub filią uczelni (lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów. 

rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez wykładowców pracy poza miejscem jej stałego wykonywania  (praca zdalna), o czym mówi § 4 wyżej wspomnianego dokumentu. 

.

Przedstawione w rozporządzeniu rozwiązania wprowadzają jednolite ograniczenia dla uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów na terenie całego kraju, które zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami dotyczyły obszaru kraju określanego obszarem czerwonym. Jak czytamy na stronie MEiN dalsze decyzje dotyczące terminu obowiązywania ograniczeń mogą ulec zmianie. W zależności od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwach możliwa jest modyfikacja przepisów rozporządzenia.  

.

Korekta: Anna Marek 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *