MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Konferencja o mediach akademickich i studenckich zakończona!

Fot. fill/Pixabay

W ubiegły weekend, 6 listopada 2020 r. studenci, wykładowcy oraz dziennikarze uniwersyteccy z całej Polski uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania. Uczestnicy debatowali nad obecnym stanem oraz przyszłością  mediów akademickich i studenckich w Polsce. Inicjatywa ta spotkała się z dużą aprobatą uczestników, dlatego jak zapowiadają organizatorzy, z pewnością odbędzie się ponownie, za rok.

.

W trakcie OKN Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania zostało wygłoszonych 12 wystąpień, poruszających zarówno historię, jak i obecne funkcjonowanie mediów uniwersyteckich. Znaczenie rozgłośni studenckich  Polsce, Medium studenckie jako medium społeczno-polityczne[…] czy Media internetowe w komunikacji ze studentami – to jedne z tematów, które zostały omówione w trakcie spotkania. Nie brakowało również wystąpień poruszających problem promocji mediów akademickich, działalności redakcji w trakcie pandemii koronawirusa, ujęcia mediów akademickich jako płaszczyzny szlifowania warsztatu, nakreślających sylwetkę odbiorcy mediów akademickich czy relacji medium akademickie – Twitter.

.

Cała Polska rozmawia o mediach akademickich!

.

 Udział w konferencji wzięło 18 osób, w tym osoby ze środowiska dziennikarskiego,  studenci i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

– Jako dla zastępczyni redaktora naczelnego Polformance była to dla mnie okazja do lepszego poznania innych mediów studenckich i akademickich w Polsce. Konferencja ta przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na temat problemów oraz wyzwań, z jakimi codziennie muszą zmagać się młodzi adepci dziennikarstwa. – powiedziała lic. Anna Marek, czynna uczestniczka konferencji.

.

Razem można więcej

.

Ogólnopolską Konferencję Naukową „Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania” rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Iwony Hofman, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz opiekun Studenckiego Koła Dziennikarskiego, która zaakcentowała istotność badań nad mediami akademickimi w kontekście współczesnych zmian na rynku medialnym. Gościem wydarzenia był Michał Polak, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Koordynator Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, który wygłosił wystąpienie Media studenckie w Polsce – mówiąc jednym głosem można więcej.

Wieńcząca konferencję dyskusja pozwoliła na wspólne zastanowienie się nad aspektami mogącymi stanowić zarówno bariery, jak i szanse w dalszym rozwoju mediów akademickich i studenckich w Polsce. Jak stwierdzili członkowie konferencji, temat mediów uniwersyteckich wciąż wymaga badań, dlatego jak zapowiadają członkowie Studenckiego Koła Dziennikarskiego, kolejna edycja tego wydarzenia odbędzie się już za rok.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolskiego.

.

Korekta: Maciej Cieciora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *