MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Kształcenie zdalne na uczelniach przedłużone do 30 września

Dziś w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z przepisami, kształcenie zdalne na uczelniach wyższych zostaje przedłużone do 30 września 2021 roku. 

26 lutego 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z § 1 ust. 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia: 


“W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanych dalej „uczelniami”, oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia”. 


Rozporządzenie wejdzie w życie 27 lutego 2021 r. 

Zdjęcie: Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w resorcie, twitter Przemysław Czarnek, https://twitter.com/MEIN_GOV_PL/status/1326170688244346882

Korekta: Kacper Beda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *