MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

List do Prezesa Rady Ministrów w sprawie bibliotek

W dniu 22 listopada 2020 r., korzystając z możliwości zgłaszania uwag do proponowanych treści rozporządzeń, Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o zmianę regulacji dotyczących bibliotek, ze szczególnym wskazaniem bibliotek uczelnianych. Celem pisma jest zapewnienie studentom możliwości korzystania ze zbiorów.

Parlament Studentów RP zaproponował zmianę § 10 ust. 12 projektu rozporządzenia  Rady  Ministrów, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, m.in. polegającą na umożliwieniu działalności bibliotek w ograniczonym zakresie. W przedstawionym projekcie ograniczone zostało prowadzenie działalności, polegające na udostępnianiu zbiorów.

Zdaniem Przewodniczącego, zaproponowana przez Rząd regulacja negatywnie wpłynie na studentów przystępujących do egzaminów i zaliczeń w związku ze zbliżającym się końcem semestru oraz studentów przygotowujących prace dyplomowe. Brak dostępu do bibliotek również znacząco utrudni tym osobom realizowanie programu studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym pismem:

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.