MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Młodzieżowa Rada na każdym szczeblu? Ustawa o dialogu z młodym pokoleniem

Celem ustawy o dialogu z młodym pokoleniem jest wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego. Czy rząd chce aktywizować politycznie młodzież?  

Rząd wraz z prezydentem na dzień dziecka zrobił prezent obecnym i przyszłym młodym działaczom społecznym i obywatelskim, wprowadzając ustawę o dialogu z młodym pokoleniem, która poszerza i wzmacnia młodzieżowe rady i sejmiki. Teraz rady mogą powstawać przy każdym szczeblu samorządu terytorialnego.  

Ma to zapewnić poszerzenie możliwości uczestniczenia i angażowania się młodzieży w życie publiczne oraz społeczności lokalne. Samo powoływanie takich rad zostało ułatwione, a ich kompetencje poszerzone m.in. W zakresie: 

– inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego 
– opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców 
– udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży
– inicjowania własnych działań w tym zakresie 

Nad projektem pracowała już od jakiegoś czasu powołana w lipcu 2019 roku Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Powstała z inicjatywy Wicepremiera i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego. 

Rada Dialogu ogłosiła niedawno nabór na II kadencję. Formularze zainteresowanych przyjmowane są do 31 sierpnia 2021 roku. 

Ustawa wzmacniająca młodzieżowe rady, której projekt złożył Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, jest zdecydowanie przełomem w polityce młodzieżowej w Polsce. Nigdy wcześniej nie mieliśmy w naszym kraju do czynienia z ustawą, która w tak znaczący systemowy sposób wzmacnia młodzież i zaangażowanie społeczne, które uczy coraz bardziej potrzebnych kompetencji na rynku pracy. Co niezwykle ważne, ustawa powstała i została przeprowadzona w skutecznym dialogu i jest oparta o konsensus. Aktywny udział w tworzeniu dokładnych zapisów ustawy ma zarówno Rząd RP jak i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, parlamentarzyści, samorządowcy i co najważniejsze – młodzi ludzie z całej Polski! Teraz powinniśmy skupić się na aspekcie edukacyjnym nowej ustawy – dlatego zespół ministra Piotra Mazurka i Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem finalizują prace nad poradnikiem dla samorządów i młodzieży – tak, aby w prosty sposób mogli oni powoływać młodzieżowej rady i skutecznie działaćKomentuje Piotr Wasilewski, Współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Korekta: Kacper Beda
foto: FB Piotr Mazurek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *