MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Naukowcy UMCS laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki

Trzech nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostało laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Źródło: UMCS.pl

Trzech nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostało laureatami nagród Ministra Edukacji i Nauki. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. 

Nagrodę w kategorii „za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej” dostała dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Katedry Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. 
Nagrody w tej kategorii są przyznawane m.in. za: 
– prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń, 
– prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, 
– prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury, 
– kierowanie zespołami badawczymi.   
 
Łącznie Ministerstwo nagrodziło w tej kategorii 71 osób (przyznano 31 nagród indywidualnych i zespołowych). 
 
-W kategorii „za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej” nagrodę otrzymała dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. Uczelni z Katedry Grafiki Warsztatowej Instytutu Sztuk Pięknych UMCS, Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS. W tej kategorii działalności dydaktycznej oceniana jest aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych — zauważa Aneta Adamska, Rzecznik Prasowy UMCS. — Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich. 
 
Za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznano 9 nagród indywidualnych i zespołowych (65 osób). 
 
Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej został nagrodzony dr hab. Jerzy Wielbo, prof. Uczelni z Katedry Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS. 
W tej kategorii nagrody przyznaje się za: 
– praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej, 
– komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, 
– wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego. 
 
W tym zestawieniu przyznano 10 nagród indywidualnych i zespołowych. Łącznie wyróżnienie otrzymało 26 osób. 
 
W 2020 r. do ministerstwa napłynęło 124 wnioski o przyznanie nagród, z czego do oceny merytorycznej zespołu doradczego zostało zakwalifikowanych 111. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przyznaniu 74 nagród, w tym 57 indywidualnych i 17 zespołowych. 
 
Pełna lista laureatów znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej 

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.