MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Nowe restrykcje w akademikach UMCS.Obowiązkowe maseczki, zmniejszenie liczby mieszkańców, zakaz odwiedzin

Dwa dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, nowy Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski wydał komunikat wprowadzający nowe obowiązki, zakazy oraz zalecenia obowiązujące mieszkańców domów studenckich w trakcie epidemii COVID-19. Mówi ono m.in. o obowiązkowym noszeniu maseczek w częściach wspólnych budynku czy ograniczeniu odwiedzin. Sprawdź, jakie zmiany czekają mieszkańców akademików.

W Komunikacie Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19  czytamy, że od nowego roku akademickiego nakazuje się m.in.:

  • obowiązkowego noszenia masek lub przyłbic osłaniających usta i nos, przez wszystkie osoby (pracowników oraz mieszkańców) korzystających z części wspólnych […],
  • obowiązkowego dezynfekowania rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu do/z budynku,
  • przebywania w częściach przeznaczonych do ogólnego użytku w domu studenckim, tj. w szczególności w pomieszczeniach kuchennych, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, windach, zgodnie z nakazami dotyczącymi liczby osób, które mogą tam jednocześnie znajdować z zachowaniem bezpiecznej odległości.


Ponadto, zaleca się:

  • zachowywać dbałość o higienę osobistą, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • zachowywać szczególną dbałość o pozostawianie porządku po sobie podczas korzystania z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • w sprawach administracyjnych kontaktować się telefonicznie lub mailowo,
  • postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia podawanymi na bieżąco w komunikatach ogłaszanych za pośrednictwem środków masowego przekazu, jak również informacjami zamieszczanymi na stronach UMCS – zakładka KORONAWIRUS.


Według dokumentu, niedozwolone natomiast będzie:

  • przyjmowanie odwiedzin w domach studenckich, zarówno osób z innych domów studenckich jak i innych osób w obrębie danego domu studenckiego,
  • organizowanie spotkań i zgromadzeń w domach studenckich oraz w ich otoczeniu.


Mniej mieszkańców w akademikach

Komunikat Rektora reguluje również zasady postępowania w przypadku wystąpienia u mieszkańca domu studenckiego objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 czy maksymalne limity zakwaterowania.

Zmienią się także sposoby zakwaterowania w pokojach 2-osobowych:
1) „Zana” i „Kronos” – pojedynczo;
2) „Helios”, „Ikar” – pokoje 2-osobowe o mniejszym metrażu – pojedynczo;
3) „Grześ” – co najmniej w 98 pokojach – pojedynczo;
4) „Jowisz” – co najmniej w 14 pokojach – pojedynczo;

Ponadto, dokument wyłącza z użytku sale telewizyjne, tzw. sale klubowe, zakazuje kwaterowania krótkotrwałego oraz wprowadza limit miejsc w pokojach cichej nauki oraz pralni (może przebywać tylko 1 osoba).

– Nie przestrzeganie zasad o których mowa w niniejszym Komunikacie może stanowić podstawę do pozbawienia danej osoby przyznanego miejsca – czytamy w dokumencie.

Więcej informacji: Komunikat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

Fot. congerdesign/Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *