MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją trwa również w Lublinie

Miasto Lublin włączyło się do akcji pomocy osobom chorym na depresję. Specjaliści z Centrum Interwencji Kryzysowej będą udzielać pomocy psychologicznej osobom zarówno chorującym, jak i ich bliskim. Również tego dnia będą odbywać się webinary prowadzone przez ekspertów pracujących w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie.

Konsultacje będą dostępne od 7 do 19 zarówno stacjonarnie w siedzibie Centrum, przy ul. Probostwo 6A, jak również pod numerem telefonu: 733 588 600. Oprócz pomocy twarzą w twarz i telefonicznej będzie też dostępna porada za pośrednictwem skrzynki mailowej: pomoc@cik.lublin.eu. Wszelkie kontakty na miejscu odbędą się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Depresja jest obecnie jedną z chorób cywilizacyjnych, z którą zmaga się prawdopodobnie aż dwa miliony Polaków. Pamiętajmy o wspieraniu osób zmagających się z tym schorzeniem każdego dnia. Nie powinniśmy lekceważyć tej choroby i bagatelizować jej objawów, które mogą doprowadzić nawet do śmierci.

Webinary będą dostępne na stronie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Listę instytucji oferujących porady telefoniczne udzielane przez specjalistów z dziedzin psychologii i psychiatrii udostępniamy zaś poniżej.

Lubelskie Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego pod numerem: 783 703 500, w godz. 8.00-20.00.

Fundacja Sempre a Frente pod numerem 536 080 154, w godz. 11.00-16 00,

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie pod numerem 81 72 44 778 w godz. 10.00-12.30,

Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie pod numerami 535 674 379 i 535 658 549, w godz. 9.00-18.00.

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.