MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Po co nam dziś filozofia? 

Od kiedy w VII w. p.n.e. Tales z Miletu został pierwszym filozofem minęło już ponad dwa tysiąclecia. Tyle samo liczy filozofia, która swoją nauką objęła podstawowe problemy oraz ideę, a także próby całościowego zrozumienia świata.   

Tales jako ojciec filozofii zadał pierwsze pytanie niezwiązane z mitem i religią. Brzmiało ono następująco: Co jest początkiem świata? O ile zwolennicy religijnego podejścia odpowiedzieliby, że Bogowie, tak Grek uważał, iż jest to woda. Kwestia ta jest dziś mocno aktualna, choć próby odpowiedzi na nią podejmuje nauka.  Jest ona zgodna z Talesem, że życie najpierw rozwinęło się w wodzie, a potem przemieściło się na ląd. Skoro więc nauka przejęła to i szereg innych pytań filozoficznych, rodzi się pytanie, po co nam dziś filozofia? 

O znaczenie bytu sprawa idzie 

Przyjmując, iż byt jest to życie ludzkie, możemy uzyskać kilka różnych rodzajów znaczeń dotyczących jego początków i jego sensu. W rozumieniu biologicznym jest to wydanie na świat potomstwa, ochrona go i umożliwienie mu dalszej prokreacji. Jest to znaczenie najbardziej naukowe jednak mało atrakcyjne dla ludzi. W znaczeniu religijnym człowiek ma realizować boski plan, dążyć do zbawienia poprzez dobre życie i troszczyć się o to przyszłe. Wizja ta jest kusząca pod warunkiem, że wszystkie jednostki będą dążyć do szczęścia przyszłego, a ich sposób na jego osiągnięcie będzie podobny. Skoro więc oba te wyjaśnienia nie wydają nam się ani w pełni atrakcyjne, ani wystarczające zostaje nam sens filozoficzny. Każe on nam dążyć do mądrości a poprzez nią do szczęścia. Podejście filozoficzne daje nam też inne perspektywy, nie tylko egzystencji fizycznej, ale także może rodzić pytanie o przymioty bytu. No bo czy myśleć to znaczy być? Czy mieć godność to znaczy być? Czy mamy prawo do szczęścia?  Wreszcie czy być to znaczy być?  

Filozofia odkrywa przed nami nowe horyzonty na kwestie z pozoru płaskie, już wyjaśnione, jest nierozerwalnie połączona z prawem, etyką, po prostu naszą egzystencją. Jej ogromną zaletą jest dostępność dla każdego. Trzeba ją odkrywać zawsze od nowa. Koło, druk, telefon mają już przypisanych wynalazców, czas i miejsce. Filozofia jest dostępna dla każdego, możesz ją odkryć ty i ja. Także pytania, na które nauka nie może odpowiedzieć, mogą znaleźć odpowiedź w filozofii 

Tak na końcu trzeba dodać, że w człowieku jest coś mistycznego, tajemniczego. Nasze sacrum i profanum, zachowania niedostępne dla innych gatunków na Ziemi, wreszcie myślenie sprawiają, że mamy prawo być filozofami i dziś. Bo każdy chce i żąda szczęścia, tego realnego i filozoficznego. 

Korekta: Magdalena Sadłowska 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *