MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Poznaj i zrozum autyzm – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

źródło: pixabay.com

Niebieski jest symbolem autyzmu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i właśnie w tym kolorze, na znak solidarności, rozbłyśnie tysiące budowli na całym świecie. 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony jest 2 kwietnia. Został on ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, aby podnieść świadomość społeczną i poszerzać wiedzę na temat tego zaburzenia. 

Przeprowadzane w Polsce badania wykazują, że Polacy wiedzą czym jest autyzm, ale niestety tylko na pozór. Może to doprowadzić do uprzedzeń czy negatywnych stereotypów. 

W takim razie czym jest autyzm?

Autyzm to poważne zaburzenie rozwoju dziecka. Ujawnia się on w okresie pierwszych trzech lat życia. Jest to odmienny sposób rozwoju człowieka. Różnice występują na tle komunikacji, wyrażania emocji, uczenia czy nawiązywaniu relacji. Cechy te mogą występować w różnym nasileniu u każdej z osób dotkniętych autyzmem. 

Osoby z autyzmem często opracowują do każdej sytuacji swoje schematy zachowań. Jeżeli któryś z nich zostanie zaburzony, może doprowadzić do niepokoju. Schematy te pozwalają im odnaleźć się w codziennych czynnościach. 

Zaburzenie to trwa całe życie. Istnieją jednak różne terapie, dzięki którym można uzyskać poprawę w funkcjonowaniu osób z autyzmem. Ok. 10-15% dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu ma szansę na w miarę samodzielne życie w przyszłości. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci. Oznacza to, że w Polsce żyje ok. 400tys. osób z tym zaburzeniem. Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać i zrozumieć, aby zmienić świat osób autystycznych na lepszy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *