MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Prof. Robert Litwiński członkiem Komisji Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych PAN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poinformował, że Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Robert Litwiński został powołany do Komisji Historii Kultury Książki Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. 

Prace Komisji będą koncentrować się na analizie sytuacji badawczej nad dziejami kultury książki w wymiarze krajowym i globalnym. Istotnym polem obserwacji będzie książka jako obiekt kultury materialnej i duchowej w świecie mediów elektronicznych i kultury cyfrowej. Udział w niej historyka dziejów najnowszych będzie z pewnością jej merytorycznym wzmocnieniem.  

Prof. Robert Litwiński jako ekspert w dziedzinie historii najnowszej specjalizuje się zwłaszcza w dziejach formacji policyjnych. Interesuje go również historia Lublina oraz związki językoznawstwa i historii, czego dowiódł jako współredaktor wielu tomów zbiorowych poświęconych tej ostatniej tematyce. Sprawuje funkcję Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS oraz Kierownika Katedry Metodologii i Badań nad XX–XXI w. Wcześniej był m.in. Dyrektorem Instytutu Historii i wieloletnim kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej. Aktywnie działa też w Polskim Towarzystwie Historycznym, w którym pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego, a obecnie jest członkiem Zarządu Głównego. 

Profesor Robert Litwiński jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie (1990 r.) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1995 r.). Pracę magisterską pt. Generał broni Kazimierz Sosnkowski – biografia polityczna przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Radzika. Stopień doktora uzyskał w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w województwie lubelskim w latach 1919–1939. Habilitował się 17 października 2007 r. na podstawie monografii pt. Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne. 17 kwietnia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. 

Źródło: umcs.pl, nauka-polska.pl,  

Fotografie: umcs.pl 

Korekta: Maciej Cieciora 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *