#umcs #urządmarszałkowski #lublin #Copernicus #kosmos #Hackathon