„Wpływ pływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Psychologia