MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Wizyta Andrzeja Dudy w Mołdawii

W czwartek 26 sierpnia rozpoczęła się dwudniowa wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Mołdawii. Polska chce wspierać ten kraj w jego dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej. Konieczne więc będzie pobudzanie przyjaznych stosunków na linii Mołdawia- państwa zachodnie.  

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się od oficjalnego powitania naszej głowy państwa przez prezydenta Mołdawii Maię Sandu. Niestety przed uroczystością doszło do gafy, gdyż przywódca Polski ustawił się po niewłaściwej stronie witającej go Pani Gospodarz. Po części honorowej liderzy spotkali się w cztery oczy, aby omówić najważniejsze dla obu państw sprawy. Kolejnym etapem wizyty były rozmowy plenarne obu delegacji. Strona polska wyraziła chęć pomocy władzom w Kiszyniowie przy transformacji ich kraju.  Mołdawia może być w przyszłości według naszego prezydenta aktywnym członkiem Unii Europejskiej i Inicjatywy Trójmorza. Istotne są też kwestie bezpieczeństwa energetycznego, stanowiące strategiczny element nowoczesnego kraju. Następnie po konferencji prasowej obu prezydentów, Andrzej Duda spotkał się z Premier Natalią Gavrilitą. Dzień zakończyło wspólne posadzenie drzewa w ogrodzie botanicznym w Kiszyniowie.  

Drugi dzień wizyty 

W tym dniu obyły się uroczystości Dnia Niepodległości Mołdawii. Pierwszą zaplanowaną fazą było złożenie kwiatów pod pomnikiem Stefana III Wielkiego, ważnego dla historii tego kraju władcy. Potem miała miejsce uroczysta defilada wojskowa. Następnie nasz prezydent spotkał się z władzami Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Rozmawiano o problemach trawiących Mołdawię, m.in. o korupcji. Poruszono też kwestię płynących z Rosji i Białorusi zagrożeń. W swym przemówieniu Andrzej Duda złożył życzenia wszystkim Mołdawianom z okazji 30-lecia niepodległości ich kraju oraz zaproponował kontynuacje w przyszłości spotkań w podobnym gronie. Po południu nasze władze odwiedziły ulicę Lecha Kaczyńskiego, po czym złożono wieniec pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Kolejnym punktem wizyty były odwiedziny w Bibliotece im. Adama Mickiewicza. Na zakończenie Andrzej Duda spotkał się z Polonią i lokalnymi przedstawicielami biznesu i nauki. 

Korekta: Magdalena Sadłowska 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *