MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Zmiany organizacyjne na UMCS

Fot. Materiały Prasowe / UMCS.pl

Pod koniec marca Senat Uczelni na wniosek Rektora podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uczelni, zgodnie z którą Wydział Humanistyczny przestanie istnieć. Co powstanie na jego miejsce? Czym są spowodowane te zmiany? Jak będzie zorganizowana administracja nowych wydziałów? O tym rozmawiamy z Anetą Adamską, Rzecznikiem Prasowym UMCS.

.

Z dostępnych informacji wynika, że pod koniec marca Senat Uczelni na wniosek Rektora podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uczelni, zgodnie z którą Wydział Humanistyczny przestanie istnieć, a w miejsce jego powstaną dwa wydziały – Filologiczny oraz Historii i Archeologii. Te zmiany mają wejść w życie 1 września tego roku. Czy zostały już poczynione w tym kierunku jakieś działania? Czym spowodowany jest ten podział?  

Rzeczywiście – zgodnie z przepisami – Rektor, jako przewodniczący Senatu zgłosił taki wniosek. Inicjatywa podziału Wydziału Humanistycznego pochodziła natomiast od jego pracowników. Rektor, po zapoznaniu się z argumentami oraz po licznych spotkaniach z pracownikami Wydziału Humanistycznego, podjął decyzję o przedstawieniu wniosku pod obrady Senatu. Podczas posiedzenia Senatu w marcu br. Senatorowie naszej uczelni jednogłośnie poparli zmiany w Statucie UMCS odnoszące się do podziału dotychczasowego Wydziału Humanistycznego na Wydział Filologiczny oraz Wydział Historii i Archeologii. Wydział w strukturze naszego Uniwersytetu jest jednostką organizacyjną powołaną dla realizacji procesu dydaktycznego. Obecnie są przygotowywane właściwe akty prawne regulujące aspekty funkcjonowania nowych jednostek. Głównymi przesłankami podziału dotychczas funkcjonującego Wydziału Humanistycznego UMCS były: zbyt duża dysproporcja dot. wielkości Wydziału Humanistycznego – w stosunku do innych takich jednostek uczelni, a także – wspomniane już wnioski o tego rodzaju podział samych pracowników Wydziału Humanistycznego, spływające do władz uniwersytetu. 

Czy wiadomo, jak będzie zorganizowana administracja tych wydziałów? Oba wydziały będą mieścić się w jednym budynku? 

Aktualnie finalizowane są prace w zakresie funkcjonowania administracji nowych jednostek. Pod kątem lokalizacyjnym – nowe wydziały pozostaną w dotychczasowym obiekcie mieszczącym się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4A. W tym samym budynku funkcjonuje także Wydział Filozofii i Socjologii.  

Może mogłaby nam Pani zdradzić więcej informacji na temat Dziekanów nowych wydziałów? 

Trwają rozmowy z potencjalnymi kandydatami na stanowiska dziekanów Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Historii i Archeologii. Powołanie nowych dziekanów następuje zgodnie z przepisami Statutu, po zasięgnięciu opinii rad naukowych instytutów. 

A co z osobami, które rekrutują się na studia od października. Będą oni poinformowani, że rekrutują się na inny wydział? W systemie rekrutacji jest nadal informacja o wydziale humanistycznym? 

Kandydaci na studia rekrutują się na UMCS od 1 kwietnia. Zwyczajowo rekrutacja trwa w lipcu i kończy się uzupełniającym naborem na studia we wrześniu. 1 października nie prowadzimy już rekrutacji – jest to czas, kiedy studenci rozpoczynają kształcenie w murach uczelni. Zaznaczenia wymaga, że rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów, a nie na wydziały. Jeżeli formalnie zostanie opublikowane stosowne Zarządzenie w tej sprawie, to w Systemie Obsługi Rekrutacji zostaną naniesione stosowne zmiany w zakresie nazewnictwa nowych jednostek. 

Korekta: Dawid Kobylański 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.