MAGAZYN STUDENTÓW POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS W LUBLINIE

Zwiedzaj świat, będąc studentem lub pracownikiem akademickim

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu wymiany osobowej. Masz możliwość poznać 16 krajów z całego świata. Jak to możliwe?

Celem programu jest nawiązanie oraz pogłębienie współpracy akademickiej, częściowe odbycie studiów, jak i nauka języków. Oferta jest skierowana zarówno do studentów jak do pracowników naukowych. NAWA tworzy autorskie programy, których zadaniem jest wspieranie międzynarodowej kariery naukowców oraz wzmacnianie umiędzynarodowienia polskich uczelni, oraz jednostek naukowych.

Jakie państwa możemy poznać dzięki projektowi?

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania studenta oraz pracownika naukowego związanych z jego pobytem za granicą. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/2022 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2021 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku.

Nabór wniosków do wymienionych krajów trwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego, chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login

Celem uczestnictwa w programie może być częściowe odbycie programu studiów, stażu naukowego, całkowite odbycie studiów II stopnia oraz studiów doktoranckich, uczestnictwo w letniej szkole etc.

Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2021/2022 oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2021 roku.

W ramach programu przyznawane są stypendia, w wysokości:

Źródło: gov.pl

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dla studentów i absolwentów wymagane będą

  • Zgłoszenie uczelni wydane przez biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów,
  • cv studenta z uwzględnieniem szczegółowych osiągnięć,
  • Temat badawczy pobytu – zakres planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego
  • Uzasadnienie chęci wyjazdu i opis wpływu uczestnictwa w programie na rozwój kariery naukowej Wnioskodawcy
  • opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej – opinia o kandydacie i planowanym projekcie / programie wyjazdu
  • kopia potwierdzenia przyjęcia na staż od partnera zagranicznego lub kopia korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (jeżeli dotyczy)

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów oraz niezbędne załączniki można znaleźć na stronie Programu

Korekta: Maciej Cieciora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *